KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz roku szkolnego 2018 /2019

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie

nr 4/18/19

      Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych im. Adama Mickiewicza w Baczkowie

zgodnie z § 5 ust. 1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Dz. U. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego

i po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych w Szkole Podstawowej                   w Baczkowie: , w roku szkolnym 2018/2019:

1) 3 października – otwarcie boiska (rozgrywki sportowe)
2) 2 listopada 2018r.(piątek) po Wszystkich Świętych
3) 2 maja 2019r. (czwartek)
4) Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019r.  (3 dni)
5) Rekolekcje wielkopostne (2 dni)

W wyżej wymienionych dniach szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe (godz. 8.00 -15.00)

TOP