Łapczyca

Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy
im. Marii Skłodowskiej Curie
Łapczyca 437
32-744 Łapczyca
Tel: 14 61 16 125
email: lapczyca@szkolagminabochnia.pl
www.lapczyca.szkolagminabochnia.pl