Proszówki

Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach
im. ks. Józefa Skwiruta
Proszówki 365
32-700 Bochnia
Tel: 14 61 10 088
email: proszowki@szkolagminabochnia.pl
www.proszowki.szkolagminabochnia.pl