Bogucice

Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach
im. Henryka Sienkiewicza
Bogucice 83
32-711 Bogucice
Tel: 14 61 10 518
email: bogucice@szkolagminabochnia.pl
www.bogucice.szkolagminabochnia.pl